Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

Fichas Provinciais do Mercado Laboral Galego

Fichas Provinciais do Mercado Laboral Galego
 • Autor:
  Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano:
  2018
 • Resumo:

  Información estruturada a través de fichas nas que se nos proporciona un estudo polo miúdo do mercado laboral galego nas 4 provincias da Comunidade Autónoma de Galicia achegando datos de poboación, paro rexitrado e contratación

 • Órgano Editor:
  Consellería Economía, Emprego e Industria. Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral. Instituto Galego das Cualificacións
 • Ano de edición:
  2012-
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • N. de páxinas:
 • Formato:
  30 x 21 cm
 • ISSN:
  2386-2416
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica
 • Periodicidade:
  Anual
 • Ano do tomo:
  2012-