Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Electrónica en rede ]

Fichas dos colectivos no mercado laboral galego

Fichas dos colectivos no mercado laboral galego
 • Ano:
  2018
 • Resumo:

  Publicación periódica de carácter anual na que se nos dá información sobre as variables básicas que determinan a estrutura do mercado laboral dos seguintes colectivos: mulleres traballadoras, menores de 30 anos, maiores de 54 anos e estranxeiros. O obxectivo é que sirva de fundamento para a instrumentación de políticas orientadas á mellora da situación do mercado de traballo

 • Órgano Editor:
  Consellería de Economía, Emprego e Industria. Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral. Instituto Galego das Cualificiacións
 • Ano de edición:
  2012-
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Emprego e mercado laboral
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • Formato:
  30 x 21 cm
 • ISSN:
  2386-2432
 • Tipo Doc:
  Publicacións periódica
 • Periodicidade:
  anual
 • Ano do tomo:
  2012-