Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Listaxes en espera

Listas definitivas de persoas en lista de espera (Orde 29 de decembro de 2015)

Tanatopraxia Cualificación profesional Socorrismo en espacios acuáticos naturais

Inicio fase asesoramento candidatos nas listas definitivas de persoas na lista de espera na anterior convocatoria, publicada a través da Orde do 29 de decembro de 2015

 

 

_