Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Listaxes en espera

Listas definitivas de persoas en lista de espera (Orde 30 de decembro de 2016)

Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Cualificación profesional Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Cualificación profesional Servizos para o control de pragas

Cualificación profesional Socorrismo en instalacións acuáticas

Cualificación profesional Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Cualificación profesional Tanatopraxia

Cualificación profesional Extinción de incendios e salvamento

Cualificación profesional Operacións de vixilancia e extinción de incendios e apoio a continxencias no medio natural e rural