Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cómo solicitar unha publicación?

En caso de querer solicitar unha publicación dispón de distintas opcións para realizar a solicitude:

  • Informándose, se é o caso, no número de teléfono 981-544660 ou mediante petición ao correo electrónico pepa@xunta.es
  • A través do buzón de correo electrónico, informatica.traballo@xunta.es
  • Escribindo á dirección  San Caetano, s/n, CP:15781 Santiago de Compostela