Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Subscricións

Lista de Subscrición

As subscricións é un servizo gratuito ofrecido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para recibir información a través do correo electrónico sobre as novidades que se produzan en temas como as convocatorias de axudas, os boletíns informativos de Traballo así como calquera outra publicación da Consellería que sexa de interese xeral.

Para comezar a recibir esta información é necesario reencher todos os campos do formulario ('Alta Subscricións').

Para proceder a modificar as subscricións que xa elixise ou darse de baixa deste servizo é necesario reencher os campos do formulario ('Modificación/Baixa Subscricións').

Alta Subscripciones

 Todos
 Publicacións  Axudas/Cooperativas
 Axudas/Fomento do Emprego  Axudas/Formación Ocupacional e Contínua
 
 

Modificación/Baixa Subscripcións