Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Trámites

Tramites

[ Dirección Xeral de Promoción e Emprego ]

TR359A - REXISTRO DE ASOCIACIÓNS DE PROFESIONAIS DE TRABALLADROES AUTÓNOMOS. INSCRICIÓN DA CONSTITUCIÓN DA ASOCIACIÓN