Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Trámites

Tramites

[ Dirección Xeral de Promoción e Emprego ]

TR359C - REXISTRO DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS. INSCRICIÓN DA IDENTIDADE DOS PARTICULARES DA XUNTA DIRECTIVA OU ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN