Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Trámites

Tramites

[ Dirección Xeral de Promoción e Emprego ]

TR 359F - REXISTRO DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS. INSCRICIÓN DA INCORPORACIÓNS E SEPARACIÓN DE ASOCIACIÓNS A UNHA FEDERACIÓN, CONFEDERACIÓN OU UNIÓN DE ASOCIACIÓNS