Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Trámites

Tramites

[ Dirección Xeral de Relacións Laborais ]

MODELO COMUNICACIÓN DE DESPRAZAMENTO DE TRABALLADORES/AS NO MARCO DUNHA PRESTACIÓN DE SERVIZOS TRANSNACIONAL